AD (728x60)

【主要股東名單】

     
  ► 股東會年報
股東 持股比率
源泉鋼鐵(股)公司 16.46%
美麗華大飯店(股)公司 7.41%
志信國際(股)公司 7.39%
顯達投資(股)公司 6.71%
宇碁投資有限公司 4.28%
  ► 開會通知書
  ► 會議手冊
  ► 議事錄
  ► 主要股東名單
   
 

Copyright © 美亞鋼管廠股份有限公司

地址 :10477 台北市中山區民權東路三段2-1號12樓 │ TEL : 02-2509-1199 │ FAX : 02-2517-1100